Zgrada Teatrina, Rijeka

Glavni projekt konstrukcije

Zgrada Teatrina nalazi se u sklopu nekadašnjeg bloka tvornice 'Rikard Benčić' na Krešimirovoj obali u Rijeci. Prizemna zgrada smještena neposredno sjeverno od upravne zgrade tvornice izgrađena je kao dio tvorničkog pogona koji je formirao ostatak bloka, za potrebe društvene i kulturne namjene. Zajedno sa okolnim zgradama dio je projekta revitalizacije dijela bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić u Rijeci za potrebe smještaja ustanova u kulturi i stvaranja kulturnog kvarta.

Projektom obnove i prenamjene iz 2016. godine, glavne projektantice dr. sc. Irme Huić, dipl. ing. arh. (Hrvatski restauratorski zavod), ponovno se afirmira izvorna namjena i rekonstruiraju degradirani dijelovi konstrukcije zgrade. Prilikom projektiranja rekonstrukcije vodilo se idejom poštivanja zatečenih povjesnih konstruktivnih sustava uz potrebne prilagodbe radi zadovoljavanja svih zahtjeva nove javne namjene.

Naziv

Lokacija

Investitor

Godina

Zgrada Teatrina

Rijeka

Grad Rijeka

2016

Kontakt


INTRADOS PROJEKT d.o.o.
Poljana Josipa Brunšmida 3
HR-10000 Zagreb


OIB: 90481313264
MB: 04532732
IBAN: HR0523400091110783999


T: +385 1 3837 139
M: +385 99 6545 001
M: +385 91 5051 269


intrados@intrados-projekt.hr
martina@intrados-projekt.hr
hrvoje@intrados-projekt.hr