Djelatnost

Tvrtka Intrados projekt bavi se projektiranjem i nadzorom radova u građevinarstvu na području cijele Hrvatske. Zapošljava dva ovlaštena inženjera građevinarstva. Tvrtka posjeduje dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, i to za istraživanje, proučavanje i dokumentiranje nosive konstrukcije te izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra. 

Osnovna djelatnost tvrtke Intrados projekt je izrada svih vrsta projektne dokumentacije za radove na zakonom zaštićenim kulturnim dobrima i drugim postojećim objektima. Djelatnici tvrtke imaju višegodišnje iskustvo na projektima sanacija, obnova i rekonstrukcija kulturnih dobara sakralne, profane (javne i stambene) i fortifikacijske namjene. Projektiranje rekonstrukcije postojećeg objekta je u mnogočemu specifičan posao zbog potrebe zadovoljavanja brojnih zatečenih uvjeta, a kod zakonom zaštićenim objekata i konzervatorskih smjernica za obnovu. Najveći izazov predstavlja nam oblikovanje nosive konstrukcije koja zadovoljava sve aktualne tehničke propise uz istovremeno poštivanje zatečenih i povijesnih sustava i materijala.

projektiranje

PROJEKTIRANJE

Izrada svih faza građevinskih projekata konstrukcije: idejno rješenje; idejni, glavni i izvedbeni projekt; projekt razgradnje, izrada troškovnika.
Uža specijalnost: istraživanje, dokumentiranje i izrada projektne dokumentacije za radove na nepokretnim kulturnim dobrima.

projektiranje

PROJEKTANTSKI NADZOR

Aktivno sudjelovanje projektanta i u fazi izvođenja radova ima višestruke prednosti; izravno tumačenje nejasnoća u projektu ostalim sudionicima u gradnji, odobravanje eventualnih izmjena ili odstupanja od projekta, ažurna dopuna i izmjena projektiranih detalja.

projektiranje

STRUČNI NADZOR

Obavljanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova. U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer nadzire građenje u odnosu na usklađenost građenja s građevinskom dozvolom, glavnim projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke.

projektiranje

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji uključuje: energetski pregled zgrade, vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

"In the end, our society will be defined not only by what we create, but by what we refuse to destroy."

John Sawhill

Kontakt


INTRADOS PROJEKT d.o.o.
Poljana Josipa Brunšmida 3
HR-10000 Zagreb


OIB: 90481313264
MB: 04532732
IBAN: HR0523400091110783999


T: +385 1 3837 139
M: +385 99 6545 001
M: +385 91 5051 269


intrados@intrados-projekt.hr
martina@intrados-projekt.hr
hrvoje@intrados-projekt.hr